V pøípadì zájmu je možné vìnovat se individuálnímu tréninku brankáøe.

Dùležitou informací pro rodièe je, že cena služby je diametrálnì odlišná od skupinového tréninku a podléhá osobní dohodì mezi trenérem a rodièi. Osobní kouèink znamená max.dvì osoby v tréninku a dále obsahuje možnost monitorování výkonnosti, kondièní trénink, sledování zápasù èi videa a následné konzultace nutné k pojmenování chyb a navržení korekèních krokù.

Bližší informace nabídnu na vyžádání, nejlépe pøi osobním setkání.

Dùležitá poznámka: pro tuto službu není nastavena vìková hranice.
Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz

Statistiky stránek

TOPlist